Silvestr byl po vzoru Vánoc ve znamení datových přenosů

3

Po statistických údajích z Vánoc se operátoři pochlubili také novoročními čísly. Opět dominovala data, tedy internetové připojení skrze mobilní data. Stále se daří i MMS zprávám, které oproti loňsku nepoklesly, standardní hovory a SMS zprávy skrze GSM síť jsou pak spíše na ústupu. Celkově operátorům klesl provoz řádově o pár procentních bodů.

T-Mobile

Silvestr v síti T-Mobile opět přinesl nižší počet hovorů a textových zpráv a významný nárůst datového provozu. Celkový provoz v síti operátora se v porovnání se stejným datem loňského roku snížil o 9,7 %. Počet uskutečněných hovorů klesl o 18,2 % na zhruba 19,7 milionu. Krátkých textových zpráv bylo odesláno 15,9 milionu, což je o 7,4 % méně než vloni. K nárůstu o více než pětinu ale došlo u multimediálních zpráv, jichž MMS centrum přijalo 347 tisíc. Nejvíce opět stoupl datový provoz, a to o 54,3 % – sítí prošlo celkem 108,7 TB.

T-Mobile

Největší pokles oproti Silvestru 2015 nastal u hovorů, jejichž celkový počet klesl o 18,2 % na cca 19,7 milionu. Počet hovorů uskutečněných zákazníky T-Mobile se snížil ještě o něco více – přesně o 18,9 % na 10,3 milionu. Nejrušnější byla jako obvykle první hodina po půlnoci, kdy systémy zaznamenaly necelých 2,5 milionu hovorů.

Celkový počet SMS odpovídá 15,9 milionu, což je o 7,4 % méně v porovnání se stejným obdobím loňského roku. Nejrušnější hodinou byl tradičně časový úsek 23:45–00:45, kdy SMS centrum odbavilo dva miliony zpráv. Nejvytíženější čtvrthodina (00:15–00:30) pak přinesla téměř 624 tisíc SMS.

Zatímco vloni vzrostl celkový počet MMS o 2,8 %, letos to bylo o necelých 22 % – zákazníci jich odeslali 347 tisíc. Nejvytíženější hodina a čtvrthodina nastaly ve stejnou dobu jako u SMS, přičemž v prvním případě prošlo MMS centrem 35 tisíc multimediálních zpráv z mobilů, externích aplikací a internetu, v tom druhém 11 tisíc.

Celkový objem přenesených dat vzrostl o 54,3 % na 108,7 terabytu. Většina z tohoto objemu, 89,2 TB, prošla sítí LTE, což představuje 106% nárůst oproti Silvestru 2015. Nejvíce se datovalo v časovém rozmezí 18:30–19:30 (vloni to bylo 18:15–19:15).

O2

Nejvytíženějším dnem pro mobilní síť O2 bývá tradičně Silvestr. Během letošních novoročních oslav, podobně jako na Štědrý den, spojil operátor méně hovorů než v předchozích letech. Zájem zákazníků se totiž přesouvá do oblasti mobilních dat – jen v síti 4G LTE došlo oproti loňskému roku k nárůstu přeneseného objemu dat o 131 %.

"Na Silvestra spojila mobilní síť O2 téměř 15 milionů hovorů. Dalších 1,5 milionu hovorů pak proběhlo v první hodině po půlnoci," popisuje Kateřina Mikšovská z tiskového oddělení O2 s tím, že počet hovorů uskutečněných na Silvestra je každoročně vyšší než v průběhu Štědrého dne. Nejvytíženější byla i letos první hodina těsně po půlnoci.

O2

"Trend přesunu od klasických služeb směrem k datům se potvrdil i v oblasti SMS zpráv. Těch se na Silvestra poslalo o 9 % méně než vloni," dodává Mikšovská. Naopak MMS zprávy zaznamenaly 8% nárůst. Během posledního dne v roce se jich v síti O2 odeslalo přes 290 tisíc.

Nárůst datového provozu potvrzuje, že stále více zákazníků využívá k posílání novoročních přání i sdílení silvestrovských zážitků mobilní internet. "Celkový objem přenesených dat vzrostl oproti loňsku přibližně o 70 %. V síti 4G LTE se přitom více než zdvojnásobil," vysvětluje Mikšovská. Nejužívanějšími sociálními sítěmi byly na Silvestra tradičně Facebook, Instagram a Snapchat. "Zatímco s blížící se půlnocí provoz na Facebooku nebo Instagramu začal pomalu klesat, Snapchat zaznamenal svou špičku," dodává Mikšovská.

Přesně o půlnoci zaznamenala nejvyšší sledovanost i O2 TV. Nejsledovanějšími pořady na Silvestra přitom byly Do roka a do dne (ČT 1), Tvoje tvář má známý hlas – to nejlepší (Nova) a Český mejdan s Impulsem (Prima).

Vodafone

Trendem posledního dne roku 2016 byly mezi uživateli mimo datování také MMS zprávy. Poslali jich ve špičce o 26 % více než během předchozího Silvestra. Datový provoz oproti předchozímu roku narostl, počet SMS a hovorů naopak klesal. I o Silvestru 2016 vzrostlo využití datových služeb, a to o 41 %, především díky výraznému rozšíření LTE. Počet hlasových hovorů poklesl o 9 % oproti předchozímu roku, což je do velké míry způsobeno tím, že Silvestr v tentokrát připadl na sobotu.

Vodafone logo

Celkový SMS provoz poklesl o Silvestru o 10 %, ale během novoroční špičky odeslali uživatelé o něco více SMS než v předchozím roce, navíc využívali i jiné možnosti elektronické komunikace, jakou jsou například sociální sítě, instant messaging, videa a podobně. Nejvíce se o Silvestru volalo do Německa, Polska a na Ukrajinu.

  • Hovory: provolané minuty (délka hovorů) a počty hovorů poklesly. Počty provolaných minut klesly méně než počty hovorů, lidé tedy spíše uskutečnili delší hovory než častější.
  • SMS: zaznamenali jsme 10% pokles počtu SMS, ale současně meziroční nárůst SMS z mobilů v minutové špičce o 1 %, která nastala v 00:16.
  • Data: objem přenesených dat meziročně narostl o 41 %.

Závěr

Po vzoru Vánoc se i Silvestr stal synonymem pro mobilní datové přenosy. U všech operátorů vzrostl datový provoz o několik desítek procent, zatímco klasická forma komunikace (SMS a MMS) klesala. O trochu méně pak překvapí, že opět vzrostl i počet odeslaných MMS zpráv.

Silvestrovský provoz T-Mobile O2 Vodafone
Hovory (mil) 19,7 14,6 12,2
SMS (mil) 15,9 10,6 8,7
MMS (tis) 347 294 141,5
Data (TB) 108,7 88,6 127,6

Zdroje: tiskové zprávy