ČOI kontrolovala nabíječky pro mobily. Dvě třetiny z nich nebyly v pořádku

5
ČOI kontrolovala nabíječky pro mobily. Dvě třetiny z nich nebyly v pořádku
  • Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontrolu nabíječek mobilních telefonů, kterou uskutečnila v průběhu minulého roku
  • Během 6 měsíců zkontrolovala 57 typů nabíječek mobilních telefonů a nedostatky zjistila u 37 typů
  • U 5 typů výrobků objevila závady takového charakteru, že vydala ochranné opatření ve formě stažení výrobků z trhu

Výsledky kontrolní akce zaměřené na nabíječky mobilních telefonů potvrzují, že se u většiny kontrolovaných výrobků vyskytují nedostatky jak technického, tak administrativního charakteru a naznačují, že je i nadále nutné v kontrolách pokračovat a zabránit tak používání nevyhovujících zařízení s určitou mírou nebezpečí pro konečného spotřebitele,“ říká ředitel ČOI Mojmír Bezecný

Česká obchodní inspekce uskutečnila v minulém roce 37 kontrol u různých hospodářských subjektů, kde zkontrolovala celkem 57 typů nabíječek mobilních telefonů, jak informuje na coi.cz. Subjekty byly distributoři, dovozci, výrobci, popřípadně zplnomocnění zástupci, kteří dodávají nabíječky na trh. Cílem akce byla kontrola dodržování příslušných právních předpisů, včetně příslušných technických norem (viz vysvětlivky níže) při uvádění výrobků na trh, se zaměřením na tzv. „neznačkové“ výrobky.

V letošním roce ČOI kontrolní akci vyhodnotila a nedostatky zjistila při 18 kontrolách u 37 typů nabíječek mobilních telefonů. Zároveň vybrala k laboratornímu testování 14 typů výrobků. Výsledky ukázaly, že 13 typů nabíječek je nevyhovujících. 10 typů nevyhovělo po technické stránce a 4 typy měly administrativní nedostatky, kdy mimo jiné nebyly uvedeny kontaktní údaje výrobce, nebo chyběly informace v českém jazyce. Z celkových 14 testovaných typů výrobků byl shledán plně vyhovující pouze 1 typ.

U 5 typů výrobků ČOI zjistila závažné porušení právních předpisů. Česká obchodní inspekce o těchto jednotlivých typech nebezpečných nabíječek bude postupně informovat v jednotlivých samostatných zprávách. Technické neshody s požadavky právních předpisů nabíječek byly takového charakteru, že bylo nutné přikročit ke stažení výrobků z trhu. Ve všech případech se jednalo o riziko úrazu elektrickým proudem. Výrobky byly nahlášeny do systému pro rychlou výměnu informací o nebezpečných nepotravinářských výrobcích RAPEX a postupně budou v systému RAPEX zveřejňovány, zatím jde o:

  • EKA-Q27 USB Hybrid Charger TC E250
  • TRAVEL CHARGER TC-927
  • 4-OK MicroUSB Data Cable PDFVJB
  • HY-AC Charger Mobile Phone Charger 14 in 1 5G/6G
  • Caliber cestovní nabíječka PW-3IT

Na základě zjištěných nedostatků ČOI zatím uložila pokuty v celkové výši 60 000 Kč. Další správní řízení nejsou pravomocně ukončena.

Diskuze ke článku
rox
No nekecejte že ČOI taky něco dělá v supermarketech je nepotkáš nikdy , zelenina tam hnije vesele dál a nejednou se probudily.
αΩ
Životu nebezpečné jsou tu bohužel stále :(
Proč jsou za ně tak směšné pokuty NECHÁPU !!!!!!!!!!

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze