Přenos telefonního čísla od dneška rychleji, operátoři na to nově mají 10 dní

Přenos telefonního čísla od dneška rychleji, operátoři na to nově mají 10 dní
1
  • Počínaje dnešním dnem mají čeští operátoři na přenos čísla již jen 10 dní
  • Zároveň už nesmí automaticky prodlužovat smlouvy na dobu určitou

Během loňského roku se hovořilo o novele zákona o elektronických službách, která měla vylepšit podmínky pro běžné uživatele. Ta nakonec vstoupila od loňského září v platnost a mimo jiné upravovala maximální dobu trvání pro přenesení telefonního čísla od jednoho operátora ke druhému. Novela zkracuje tuto délku na maximálně 10 dní od chvíle, kdy o přenesení zákazník požádá. Možná mohou někteří namítnout, že se se změnou v předešlých měsících nesetkali. Je to způsobeno tím, že operátoři měli 5měsíční období na to, aby se na změny připravili. Není překvapením, že změnu využili a novinky začínají platit až dnes, tedy od 1. února.

Doposud se mohlo přenesení telefonního čísla protáhnout až na 42 dnů, nově se lhůta zkracuje na přibližně jednu čtvrtinu. V zahraničí je však přenos čísla ještě rychlejší, například na Slovensku to stihnou za 4 dny. Ostatně tato lhůta byla navrhována ministerstvem průmyslu a obchodu. Operátoři naopak požadovali 14denní lhůtu. Současných 10 dní je tak jistým kompromisem. Zákonodárci si od změny slibují rozpohybování trhu s mobilními operátory. V České republice si číslo od jednoho ke druhému operátorovi můžeme přenášet od roku 2006. Dle českého statistického úřadu došlo v roce 2015 k přenesení více než půl miliónu telefonních čísel. Šlo o vůbec velmi silný rok, což je však způsobeno přílivem virtuálních operátorů, který tehdy vrcholil.

Novela dále striktně upravuje podmínky prodlužování smluv na dobu určitou. O blížícím se konci musí dát operátor zákazníkovi vědět nejdříve tři měsíce před koncem a nejpozději jeden měsíc před koncem závazku. Pakliže uživatel aktivně neprojeví zájem o prodloužení, přechází smlouva automaticky na dobu neurčitou, kterou je následně možné snáz vypovědět. Zákazníci mohou nově také zcela bez sankce vypovědět smlouvu, pokud dojde ke změně podmínek. Týká se to například i případů, kdy operátoři přistoupili k zastavení internetu namísto dřívějšího zpomalení, které nastává po vyčerpání datového balíčku.

Další změny se týkají případných sankcí, které mohou být operátorům vyměřeny v souvislosti s omezováním jejich konkurentů. Doposud jim mohla být vyměřena pokuta 20 miliónů korun, avšak nově se částka může vyšplhat až na 10 % jejich celkového ročního obratu. V případě našich klasických operátorů se tudíž může jednat o částky v řádech miliard.

Zdroj: zpravy.aktualne.cz, irozhlas.cz