Využití AI asistentů v běžném životě: srovnali jsme ChatGPT, Gemini a Copilota

2
Využití AI asistentů v běžném životě: srovnali jsme ChatGPT, Gemini a Copilota
Fotografie: unsplash.com
  • AI asistenti obvykle dohledají odpovědi na všeobecné otázky, zvládnou rovněž sumarizovat text a generovat obrázky
  • Liší se zaměřením a funkcemi v neplacené verzi
  • Všichni dnes testovaní AI asistenti zvládají komunikaci i v českém jazyce

Téma umělé inteligence a asistentů na ni navázané je aktuálně velkým trendem, a to zcela po právu. Umělá inteligence pronikla například i do nové generace smartphonů Galaxy S24, kde se stará o zjednodušení každodenního života – a to je samozřejmě jen začátek, už v tomto roce se očekává, že podobných pokusů bude mnohem více napříč trhem.

Téměř každý už slyšel o asistentovi generativní umělé inteligence ChatGPT společnosti OpenAI, většina našich čtenářů slyšela i o asistentovi Bard, za kterým stojí Google a který se teprve přednedávnem přejmenoval na Gemini, stejně tak i o Copilotovi od Microsoftu.

I přestože všichni zmínění asistenti komunikují i v češtině, ne všichni mají chuť s AI asistenty komunikovat, protože kupříkladu neví, na co by se jich měli ptát a s čím by jim v reálném životě mohli vlastně pomoci. Pokud nad využíváním AI asistentů teprve přemýšlíte a chcete se o tom, co umí, dozvědět více, jste na správném místě. V dnešním přehledu si vysvětlíme, na co je jaký AI asistent nejvhodnější a k čemu všemu je vlastně v reálném životě můžete využít. Na začátek je však nezbytné si všechny tři asistenty představit.

Základní představení AI asistentů

ChatGPT Gemini (Bard) Copilot
Vlastník OpenAI Google Microsoft
Webové rozhraní
Mobilní aplikace (iOS i Android) (prozatím pouze ve vybraných zemích) (iOS i Android)
Jazykový model (verze zdarma) GPT-3.5 Gemini Pro 1.0 GPT-4
Generování obrázků pomocí (verze zdarma) × (Imagen 2, platí omezení na oblast a jazyk) (DALL-E 3)
Placená varianta ano, ChatGPT Plus Gemini Advanced Copilot Pro
Benefity placené varianty přístup k ChatGPT-4 (Turbo), rychlejší odezva, generování obrázků skrze DALL-E 3 přístup k Gemeni Ultra 1.0, rychlejší odezva, 2TB úložiště v Google One a další výhody Google One Premium, plánovaná integrace do Gmailu a Dokumentů napojení na služby Microsoft, rychlejší odezva
Cena placené varianty 20 USD (cca 470 Kč) 549,99 Kč 20 USD (cca 470 Kč)

Z výše uvedené tabulky je patrné, že všichni tři zmínění AI asistenti nabízí bezplatnou verzi. ChatGPT i Copilot využívají jazykový model GPT, ale s rozdílnými verzemi. Microsoft jako významný investor ve společnosti OpenAI má možnost nabízet všechny jazykové modely této společnosti dle svého uvážení. V bezplatné verzi Copilotu tedy překvapivě nabízí model GPT-4, zatímco ChatGPT má k dispozici pouze verzi GPT-3.5.

ChatGPT


Celosvětově nejpopulárnější chatbot ChatGPT využívá velký jazykový model (large language model – LLM), jenž byl vyvinut v roce 2015 technologickou společností OpenAI zaměřenou na umělou inteligenci zvanou. První verze GPT (Generative Pre-Trained Transformer) byla představena v roce 2018. Momentálně nejvyspělejší bezplatná verze ChatGPT-3.5 operuje s informacemi do ledna 2022 a nemá přístup k internetu.

Hlavní specializací ChatGPT je schopnost porozumět, interpretovat a generovat text v různých jazycích. Díky tomu může efektivně odpovídat na otázky, vytvářet kreativní text, překládat mezi jazyky a vytvářet nový obsah. Celkově je zaměřen na optimalizaci textu a poskytování užitečných informací.

Placená verze ChatGPT Plus využívající GPT-4 uživatele stojí 20 dolarů měsíčně (zhruba 470 Kč) a poskytuje rychlejší dobu odezvy, kompatibilitu a programy a dalšími rozšířeními internetových prohlížečů, navíc i generátor digitálních obrázků na základě textu zvaný DALL-E 3 vyvinutý společností OpenAI. Tento rok se očekává nasazení nové generace ChatGPT-5.

Gemini (Bard)


Gemini, dříve známý jako Bard, je chatbot s přístupem k internetu vyvinutý společností Google, který byl představen v roce 2023. Verze jazykového modelu Gemini Pro 1.0 nahradila původní modely LaMDA a PaLM a je schopna vytvářet texty s větší přesností a kvalitou. Uživatel si může vybrat ze tří navrhovaných konceptů odpovědí. Pokud mu žádný z nich nevyhovuje, může si jednoduše vygenerovat nové.

Hlavní specializací Gemini je generování přesného a stručného shrnutí textu v různých formátech, vytváření kreativního obsahu, překlady jazyků, zodpovídání otázek a základy kódování.

Že neznáte Gemini? Ale znáte, je to přeci Bard.

Kromě bezplatné varianty je k dispozici i placená verze Gemini Advanced, která je určena pro náročnější uživatele, kteří požadují rychlejší odezvu a možnost řešení komplexnějších úloh. Měsíční poplatek za Gemini Advanced je 549,99 Kč. Součástí předplatného je i 2TB úložný prostor v rámci Google One a další výhody Google One Premium. V blízké budoucnosti se chystá přímá integrace Gemini do prostředí Gmailu a Dokumentů od Googlu. Placená verze Gemini Advanced je v současnosti dostupná pouze v angličtině.

I bezplatná verze Gemini umí generovat obrázky s pomocí modelu Imagen 2. Tato funkce však není dostupná ve všech zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP), Švýcarska a Spojeného království. Příkazy je navíc nutné zadávat v angličtině, tedy alespoň prozatím.

Copilot


Další z asistentů využívající velký jazykový model (LLM) založený na GPT-4, DALL-E 3 a Bing Search, který byl vyvinut společností Microsoft a spuštěn v září 2023. Copilot slouží k podpoře produktivity a kreativity s přístupem k internetu. Vybírat se dá ze tří konverzačních stylů – kreativního, vyváženého a přesného. K danému textu uvádí zdroje, ze kterých čerpá a navrhuje možné související otázky. K zachování efektivity a kvality odpovědí má omezení na 30 dotazů v jedné relaci o maximální délce 2 000 znaků u každého požadavku (v režimu Vyvážený, v režimech Kreativní a Přesný je limit 4 000 znaků).

Hlavní specializací Copilota je tvorba kódů díky využití různých programovacích jazyků jako např. Python, Java Script, R a další. Generování a analýza textu, vytváření obrázků a řešení různých úkolů.

Placený balíček Copilot Pro nabízí rychlejší odezvu odpovědí a generování obrázků, stejně jako přístup ke Copilotu ve vybraných aplikacích Microsoftu 365 – Word, Excel, PowerPoint, Teams a Outlook.

Nyní, když známe specializaci jednotlivých AI asistentů a jejich bezplatné verze dostupné pro běžného uživatele, zaměříme se na jejich využití v každodenních úkolech a požadavcích. Pro objektivitu je nutné podotknout, že veškeré testy probíhaly již ve zmíněných neplacených verzích, a to v režimu, ve kterém je může používat většina uživatelů. Jedinou výjimkou je Copilot, u kterého jsme zvolili kreativní styl výstupů plně využívající potenciál jazykového modelu GPT-4.

Úkol 1.: Tvorba kreativního obsahu

Prvním úkolem pro testované AI asistenty bylo napsat krátký, avšak kreativní text na propagaci lifestylových webových stránek. Nejlepší výsledek byl očekáván od ChatGPT, jehož jednou z hlavních specializací je právě tvorba kreativního obsahu. I Copilot prokázal značnou míru kreativity, avšak výsledky jsou spíše humorné.

Úkol 2.: Shrnutí obsahu článku

Zpracování a shrnutí delšího textu by mělo být nejjednoduší pro Gemini, alespoň dle toho, co tvrdí Google. Zde je výsledek toho, jak si každý z asistentů poradil se zpracováním našeho článku o nich samotných. Výstupy jsou ze všech tří AI asistentů smysluplné a po přečtení sumarizace si běžný čtenář dokáže udělat názor.

Sumarizace a zhodnocení textu

Úkol 3.: Vygenerování obrázku dle zadaného textového popisu

V předchozí části textu jsme popsali model DALL-E, který umožňuje generování obrázků na základě textu. Tento model je v bezplatné verzi dostupný pouze v Copilotovi, který se tak v této kategorii stal jasným vítězem. I přesto jsme zadali výzvu k vytvoření obrázku futuristické chytré domácnosti v roce 2035 všem třem. Od ChatGPT a Gemini jsme dostali alespoň textový popis.

V návaznosti na úvodní informace o schopnosti generování obrázků v Gemini je nutné zdůraznit, že tato funkce je dostupná pouze s příkazy v angličtině a v současné době není dostupná v zemích EHP, Švýcarsku a Spojeném království.

Vizualizace chytré domácnosti podle ChatGPT
Vizualizace chytré domácnosti podle Gemini
Vizualizace chytré domácnosti podle Copilota

Úkol 4.: Otázky běžného života

V tomto testu jsme zkoumali, jak si asistenti poradí s běžnými otázkami z různých témat. Všichni tři asistenti si se zadáním poradili bez problémů a poskytli relevantní informace. Z hlediska generovaných výstupů a užitečnosti vynikal AI asistent Gemini, který kromě textových tipů na výlety nabídl i doprovodné obrázky, čímž obohatil uživatelský zážitek a usnadnil orientaci v prezentovaných informacích.

Jakých pravidel se držet při vytváření hesla do internetového bankovnictví?


Jaké zvolit heslo?

Jak efektivně pracovat z domova a udržet si produktivitu?


Jak efektivně pracovat z domova?

Kde najdu návod na vyplnění daňového přiznání?


Jak vyplnit daňové přiznání?

Vyhledej mi netradiční místa, která stojí za to navštívit v České republice


Netradiční místa v ČR

Úkol 5.: Odreagování na závěr

V posledním testování jsme se zaměřili na kreativní část daných AI asistentů, a to v podobě napsání krátké básně o chytrých hodinkách a vtipu zaměřeného na technologie. Žádný z nich s tímto úkolem neměl větší problém, o úrovni výstupů si však udělejte obrázek sami.

Krátká báseň o chytrých hodinkách


Báseň na téma chytrých hodinek

Vtip zaměřený na technologie


Vtip zaměřený na technologie

Zhodnocení: každý je vhodný pro něco jiného

ChatGPT je chatbot, kterého využívám na denní bázi od jeho spuštění, jak na webových stránkách, tak v mobilní aplikaci. Oceňuji jeho webové i mobilní rozhraní s možností hlasového zadávání v češtině. Asistent poskytuje relevantní odpovědi na otázky týkající se informací do ledna 2022 a umožňuje vést plynulou konverzaci bez ztráty kontextu. Funkce označení a citace částí textu zlepšuje prohlubování diskuse. Možnost zadávání vlastních pokynů také pomáhá uživatelům v dosažení relevantnějších výsledků jejich požadavků. V poslední době však, nejen já, vnímám pokles přesnosti výstupů, a proto stále častěji využívám další asistenty. V rámci uspokojování mých osobních potřeb se nejčastěji obracím na model Gemini, který mi umožňuje efektivní shrnutí textu, možnost kvalitního překladu a získání přesných informací.

Gemini se nedá odepřít jeho hlavní specializace, tedy zpracování a shrnutí daného textu. Na můj vkus jsou však jeho výstupy někdy až moc strohé, i přes požadavek souvislého textu. Přínosem je proto možnost několika konceptů odpovědí, což nám umožňuje výběr nejvhodnější varianty. Informace, které Gemini poskytuje, jsou díky přístupu k internetu velmi přesné a zároveň aktuální. V delší konverzaci však nebývá výjimkou postupná ztráta původního kontextu, což může být značně frustrující. Možnost nahrávání obrázků a hlasové zadávání považuji za užitečné funkce.

Dle mého názoru, mezi bezplatnými AI asistenty zaujímá Copilot bezpochyby přední místo, jeho funkce generování obrázků na základě textového popisu využívám s velkou oblibou. Specializace na tvorbu kódu však bude pro běžného uživatele spíše okrajovou záležitostí. Je však důležité zmínit jeho dobu odezvy. Ta je znatelně pomalejší v porovnání s předchozími chatboty. Maximální počet 30 dotazů v jedné relaci a délka dotazu do 2 000/4 000 znaků (podle stylu konverzace) může být limitující. Možnost personalizace volby ze tří konverzačních stylů je proto velkým plusem, stejně jako fakt, že Copilot vždy uvádí zdroje, ze kterých dané informace čerpal. Navíc nabízí návrhy navazujících otázek. Copilot má i mobilní aplikaci a podporuje hlasové zadávání.

Co platí dnes, nemusí platit zítra...

Z provedených testů vyplývá, že AI asistenti se mohou stát cennými pomocníky pro každodenní řešení různých potřeb každého z nás. Je však důležité zdůraznit, že veškeré získané informace je potřeba ověřit i z dalších zdrojů. Dále je nezbytné brát v potaz i to, že se jedná o stále se vyvíjející technologie, a proto se jejich funkce a možnosti časem mění. Vzhledem k individuálním potřebám a požadavkům uživatelů není možné jednoznačně určit vítěze. Doporučujeme si vyzkoušet všechny tři a vybrat si ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Na závěr jedno upozornění – co v případě generativní AI platí dnes, nemusí platit zítra. AI se vyvíjí skokovou rychlostí, a tak budeme rádi, když informace v tomto článku budou aktuální alespoň několik následujících dnů...