O2 zveřejnilo finanční výsledky za 1. pololetí 2019: klesl mu zisk

O2 zveřejnilo finanční výsledky za 1. pololetí 2019: klesl mu zisk
  • Konsolidované výnosy se v prvním pololetí 2019 zvýšily meziročně o 2,1 % na 19 mld. Kč; výnosy rostly v České republice i na Slovensku
  • Konsolidovaný provozní zisk EBITDA vzrostl o více než 12 % na 6,1 mld. Kč; zvýšené investice v minulých letech vedly k poklesu konsolidovaného čistého zisku o 6 % na 2,6 mld. Kč

Po konsistentním dlouhodobém růstu mobilních služeb se nám podařilo obrátit trend i ve fixních službách a dosáhnout růstu zákazníků vysokorychlostního internetu, což nám pomohlo zvýšit výnosy v celém fixním segmentu. Významným způsobem k růstu nadále pomáhá náš unikátní filmový i sportovní obsah v O2 TV. Z té se stala jediná služba v Česku, která nabízí tak širokou a pestrou nabídku exkluzivního vysílání,“ komentuje výsledky předseda představenstva a generální ředitel O2 Czech Republic Jindřich Fremuth na o2.cz a pokračuje: „Také díky tomu vzrostl za letošní první pololetí počet zákazníků O2 TV o více než 40 tisíc a počet zákazníků vysokorychlostního Internetu HD o téměř 14 tisíc.

Nárůst počtu zákazníků se již pozitivně projevil v našich výnosech za první pololetí roku 2019. Zatímco náš provozní zisk meziročně vzrostl o více než 12 %, zvýšené investice v loňském roce vedly k nárůstu odpisů a meziročnímu poklesu čistého zisku,“ komentuje finanční výsledky O2 Tomáš Kouřil, místopředseda představenstva a finanční ředitel společnosti, a dodává: „Červnová valná hromada schválila výplatu dividendy a části emisního ážia v celkové výši 21 korun na akcii. Našim akcionářům tak nabízíme jeden z nejvyšších výnosů v telekomunikačním sektoru.

Přehled hlavních událostí ve 2. čtvrtletí 2019

Vybraným zákazníkům začal operátor O2 nově nabízet tarif pevného připojení Internet EXKLUSIV HD. Ten umožňuje rychlost stahování až 1000 Mb/s a odesílání až 100 Mb/s. Nejrychlejší pevný internet v nabídce je možné pořídit také v rámci balíčku O2 Spolu. Nový tarif je možné kombinovat pouze s modemem O2 Smart Box, který je technicky otestován pro přenášení vysokých rychlostí a je schopen uvedenou rychlost přenést prostřednictvím kabelu do domácí sítě nebo bezdrátově pomocí Wi-Fi.

Operátor O2 v rámci projektu C-Roads Czech Republic představil dopravní mobilní aplikaci a vozidlovou jednotku. Díky té dokážou auta komunikovat nejen mezi sebou, ale také s dopravními značkami, železničními přejezdy, vozidly záchranného systému nebo semafory. Mobilní aplikace řidiče prostřednictvím mobilního telefonu nebo informačního panelu na palubní desce upozorní na nebezpečí v dopravě, blížící se vozidlo záchranné služby nebo na železniční přejezd, kterým bude projíždět vlak. Cílem projektu je významně zvýšit bezpečnost na silnicích nejen v České republice, ale v rámci celé Evropské unie.

Operátor O2 pokračuje v přípravách na příchod 5G. Na konci června představil v Kolíně skutečné 5G spuštěné v reálném prostředí. To kromě vysokých přenosových rychlostí nabízí také velmi krátkou odezvu. Síť 5G O2 v Kolíně testuje společně se společností CETIN a vybavením od společnosti Ericsson. Technologii operátor spustil na pronajaté testovací frekvenci 3,5 GHz doplněné o technologie Massive MIMO 64T64R a 256QAM. Zkušenosti z reálného provozu pomohou při výběru dodavatelů a rozvoji celoplošného pokrytí sítí páté generace poté, co proběhne aukce potřebných frekvenčních pásem.

Přehled provozních výsledků

Mobilní segment

Díky nabídce balíčků O2 Spolu a pokračující oblibě tarifních řad O2 FREE a O2 Data dosáhl celkový počet mobilních registrovaných zákazníků na konci června 2019 celkem 5 597 tisíc. Zákaznická báze mobilních smluvních služeb byla 3 199 tisíc, počet zákazníků mobilních předplacených služeb dosáhl dohromady 1 970 tisíc, zatímco počet zákazníků M2M služeb byl 429 tisíc.

Již 74 % telefonů v síti O2 spadá do kategorie chytrých zařízení, 62 % všech telefonů podporuje technologii 4G LTE. Větší porce dat obsažená v tarifech FREE spolu se zájmem zákazníků o tarify O2 Data s měsíčním objemem dat 4 až 20 GB a nárůst počtu zákazníků s chytrým telefonem podporující technologii 4G LTE přispěly v prvním pololetí 2019 k meziročnímu nárůstu spotřeby mobilních dat v telefonu o 31 %.

Segment pevných linek

Počet zákazníků některého z tarifů služby O2 TV (IPTV a OTT verze), která funguje na pevné lince od O2 i na internetovém připojení od jakéhokoliv poskytovatele, dosáhl k 30. červnu 2019 celkem 381 tisíc, včetně domácností, které využívají doplňkovou službu MULTI, která umožňuje sledovat O2 TV na více televizorech najednou. V průběhu prvního pololetí se počet zákazníků O2 TV zvýšil o 43 tisíc. Možnost sledovat O2 TV na více zařízeních nebo na webu v prvním pololetí 2019 pravidelně využívalo v průměru téměř 530 tisíc diváků, včetně zákazníků balíčku O2 TV Sport Pack. Na konci června 2019 tak O2 registrovalo již více než 900 tisíc aktivních přístupů digitální televize O2 TV.

Počet zákazníků vysokorychlostního internetu přes kabel i pomocí bezdrátové technologie dosáhl k 30. červnu 2019 celkem 822 tisíc. Za první pololetí se jejich počet zvýšil o 14 tisíc.

Slovensko

O2 Slovakia nadále registruje rostoucí zájem o své portfolio mobilních tarifů O2 Paušál. K 30. červnu 2019 dosáhl celkový počet aktivních zákazníků 2 081 tisíc. Zákaznická báze mobilních smluvních služeb byla 1 330 tisíc a jejich podíl na celkové mobilní bázi tak za rok vzrostl o 2,9 procentního bodu na 63,9 %.

Přehled finančních výsledků

Celkové konsolidované provozní výnosy dosáhly v prvním pololetí 2019 celkově 18 989 mil.Kč, meziročně o 2,1 % více, když výnosy rostly ve všech segmentech. V České republice se zvýšily o 1,7 % na 15 364 mil. Kč, díky 2,6% růstu výnosů segmentu pevných linek na 5 449 mil. Kč a meziročně o 1,1 % vyšším výnosům v mobilním segmentu, které dosáhly úrovně 9 915 mil. Kč. Hlavními zdroji nárůstu byla mobilní data, finanční služby, O2 TV a ICT služby.

Na Slovensku vzrostly celkové provozní výnosy v prvním pololetí 2019 o 3,7 % na 146 mil. eur. V českých korunách dosáhly provozní výnosy celkem 3 756 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 4,4 %. Podobně jako v České republice stály za tímto nárůstem především vyšší výnosy z mobilních datových služeb.

Konsolidovaný provozní zisk EBITDA vzrostl v prvním pololetí 2019 meziročně o 12,6 % na 6 055 mil. Kč, díky nárůstu výnosů, poklesu ve většině provozních nákladů a pozitivnímu vlivu nového účetního standardu IFRS 16. V České republice vzrostl provozní zisk EBITDA meziročně o 11,5 % na 4 563 mil. Kč, zatímco na Slovensku se zvýšil o 17,5 % na 1 510 mil. Kč (+16,6 % na 59 mil. eur). Konsolidovaná EBITDA marže vzrostla meziročně o 3 procentní body a v prvním pololetí 2019 dosáhla 31,9 %.

Finanční ukazatele 1H 2019 1H 2018 Meziroční změna
Provozní výnosy 18 989 mil. Kč 18 599 mil. Kč +2,1 %
- mobilní výnosy v ČR 9 915 mil. Kč 9 803 mil. Kč +1,1 %
- fixní výnosy v ČR 5 449 mil. Kč 5 310 mil. Kč +2,6 %
- výnosy na Slovensku 3 756 mil. Kč 3 597 mil. Kč +4,4 %
Celkové náklady 12 995 mil. Kč 13 254 mil. Kč -2,0 %
- z toho provozní náklady 3 843 mil. Kč 4 042 mil. Kč -4,9 %
EBITDA 6 055 mil. Kč 5 378 mil. Kč +12,6 %
EBITDA marže 31,9 % 28,9 % +3,0 p. b.
Čistý zisk 2 604 mil. Kč 2 776 mil. Kč -6,2 %

Konsolidovaný čistý zisk v prvním pololetí 2019 poklesl meziročně o 6,2 % na 2 604 mil. Kč, když vyšší investice v roce 2018 do růstových oblastí vedly k nárůstu odpisů hmotného a nehmotného majetku.

Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nechcete být anonymní? Přihlašte se

Nejživější diskuze