Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Fotografie: mobilenet.cz

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že společnost 24net s.r.o., IČO 24854280, se sídlem Karlovo náměstí 288/17, Nové Město, 120 00 Praha 2, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 201718 („24net“ nebo „správce“ nebo „my“ nebo „nás“), bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Zpracovávané osobní údaje

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém byly Vámi dobrovolně poskytnuty, a to maximálně v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, případně IP adresa.

Účel zpracování

Dle rozsahu Vámi uděleného souhlasu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem:

  • zasílání novinek včetně upozornění na soutěže, nové produkty v našem e-shopu a plánované eventy z portfolia zpravodajských webů provozovaných společností 24net s.r.o.;
  • zasílání výběrů z článků, resp. přehledu zpráv z portfolia zpravodajských webů provozovaných společností 24net s.r.o.;

Kompletní a aktualizovaný přehled provozovaných webů najdete zde

Právní základ zpracování

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas.

Doba zpracování osobních údajů

Správce bude na základě tohoto souhlasu Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 5 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany dříve odvolán.

Odvolání souhlasu se zpracováním

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: info@24net.cz, případně prostřednictvím odkazu umístěného v každém newsletteru nebo obchodním sdělení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Přístup k osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup my, jakožto správce, a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří nám poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu Vašich práv. Těmito osobami mohou být zejména subjekty zajišťující rozesílání newsletterů a reklamních sdělení, kteří však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jejich přenos, popřípadě omezení zpracování. Vaše práva související s ochranou osobních údajů jsou podrobněji popsána v Zásadách ochrany a zpracování osobních údajů.

Kontaktní údaje Správce

Správce, společnost 24net s.r.o., IČO 24854280, se sídlem Karlovo náměstí 288/17, Nové Město, 120 00 Praha 2, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 201718, můžete kontaktovat na adrese sídla nebo prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: info@24net.cz.

Další informace

Více i informací o zásadách ochrany osobních údajů a jejich zpracování naleznete zde.