Studie odhalila přenost senzoru bioelektrické impedanční analýzy na Galaxy Watch

Studie odhalila přenost senzoru bioelektrické impedanční analýzy na Galaxy Watch
Fotografie: Samsung

Nedávná studie publikovaná v časopise American Journal of Clinical Nutrition (AJCN) zjistila, že chytré hodinky Galaxy Watch mohou u uživatelů přispívat k prevenci nebo omezování obezity. Podle studie hodinky měří tělesné složení se značnou přesností, srovnatelnou s laboratorními výsledky na Louisianské státní univerzitě, v  Pennington Biomedical Research Center či v Centru rakovinového výzkumu University of Hawaii.

Studie potvrzuje, že nositelná technologie pomáhá prevenci nebo omezování obezity, která stojí za cca 60 % úmrtí na kardiovaskulární choroby.

Nejdůležitější poznatky:

 • Měření bioelektrické impedanční analýzy (BIA) na hodinkách Galaxy Watch vykázalo 97-98% korelaci se dvěma referenčními postupy. Prvním z nich bylo klinické měření dvouenergetické rentgenové absorpciometrie (DXA), druhým pak duplicitní laboratorní oktapolární bioelektrická impedanční analýza. Korelace se týkala měření hmotnosti bez tuku, objemu tuku, hmotnosti kosterního svalstva, bazální rychlosti metabolismu a celkového množství vody v organismu.
 • Význam měření BIA spočívá v tom, že poskytuje ucelenější obraz o zdraví, resp. celkové tělesné kondici a pohodě. Analyzuje nejdůležitější informace o těle (poměr kosterního svalstva, bazální metabolickou rychlost, množství vody v těle, procento tělesného tuku apod.) a má tak větší informační hodnotu než samotné měření indexu tělesné hmotnosti (BMI).
 • Obezita se dnes považuje za chronickou chorobu. Vyvíjí se dlouhodobě jako důsledek přehnaného příjmu potravy a nedostatku fyzické aktivity.
 • Mají-li uživatelé možnost monitorovat stav vlastního těla díky údajům získaným z nositelných zařízení, lépe chápou vzorce svého chování. Téměř 60 % uživatelů na základě takového monitoringu svou fyzickou aktivitu zvýší.
 • Randomizovaná kontrolní studie navíc zjistila, že díky nositelným zařízením trávili účastníci v průměru o 68 minut méně vsedě. Metaanalýza účinků nositelných fitness zařízení ukázala, že uživatelé denně nachodili v průměru o 2500 kroků více.

Přehledné informace o studii

Studii zaměřenou na přesnost měření tělesného složení chytrými hodinkami společně provedly následující instituce: Louisianská státní univerzita, Pennington Biomedical Research Center a Centrum rakovinového výzkumu University of Hawaii.

Samsung

Studie porovnávala měření tělesného složení pomocí snímače bioelektrické impedanční analýzy (BIA) na hodinkách Galaxy Watch4 s klinickým měřením pomocí dvouenergetické rentgenové absorpciometrie (DXA) a duplicitní laboratorní oktapolární bioelektrickou impedanční analýzou.

Výsledky ukázaly, že měření bioelektrické impedanční analýzy na hodinkách Galaxy Watch vykazuje 97-98% korelaci s oběma výše jmenovanými referenčními postupy. Korelace se týkala měření hmotnosti bez tuku, objemu tuku, hmotnosti kosterního svalstva, bazální rychlosti metabolismu a celkového množství vody v organismu 3 . Z výsledků studie jasně vyplývá, že údaje z nositelného zařízení umožňujícího měřit bioimpedanci pomáhají uživatelům monitorovat tělesné složení a vhodně upravovat stravovací návyky i životní styl, což přispívá k péči o zdraví.

Rovněž se ukázalo, že hodinky Galaxy Watch pomáhají uživatelům získat přesnější informace o jejich zdravotním stavu. Údaje jsou natolik přesné, že podle nich uživatelé mohou upravit své chování, i když neabsolvují klinické testy. Mohou tak lépe sledovat svůj každodenní zdravotní stav (bez lékařských vyšetření či zákroků) doma, na cestách nebo při práci na dálku.

Obezita je vážný zdravotní problém

Obezita se postupem času proměnila ve vážný globální zdravotní problém, v současnosti stojí za cca 60 % úmrtí na kardiovaskulární choroby. Považuje se za chronickou chorobu, vyvíjí se dlouhodobě jako důsledek přehnaného příjmu potravy a nedostatku fyzické aktivity. 4 Snížení tělesné hmotnosti, i v malém měřítku v počátečním stadiu obezity, funguje jako prevence tohoto rizika nebo jako nápravný prostředek. Z těchto informací je zřejmé, že je nutné efektivně hlídat vlastní tělesnou hmotnost a obezitě se bránit.

Mají-li uživatelé možnost monitorovat stav vlastního těla díky údajům získaným z nositelných zařízení, lépe chápou vzorce svého chování. Téměř 60 % uživatelů na základě takového monitoringu svou fyzickou aktivitu zvýší. 5 Intenzivnější používání těchto přístrojů zároveň zvyšuje motivaci k dosažení cílů, ať už jde o snížení tělesné hmotnosti nebo zvýšení fyzické aktivity.

Samsung

Randomizovaná kontrolní studie navíc zjistila, že díky nositelným zařízením trávili účastníci v průměru o 68 minut méně vsedě. Metaanalýza účinků nositelných fitness zařízení ukázala, že uživatelé denně nachodili v průměru o 2500 kroků více.

Jak hodinky Galaxy Watch měří tělesné složení?

Výhodou chytrých hodinek Galaxy Watch je schopnost měřit nejen standardní hodnotu BMI, ale i BIA neboli bioelektrickou impedanční analýzu. Ta nabízí komplexnější pohled na lidské zdraví a celkovou tělesnou kondici a pohodu. Hodnotí samostatně důležité údaje (poměr kosterního svalstva, bazální metabolickou rychlost, množství vody v těle, procento tělesného tuku apod.) a umožňuje tak získat podrobnější informace o těle a fyzickém zdraví. BIA se obvykle měří v posilovně nebo na klinice pomocí specializovaného zařízení, ale díky zařízení Galaxy Watch si ji každý může změřit přímo na zápěstí. Ať už se snažíte zhubnout, nabrat svalovou hmotu nebo zrychlit metabolismus, BIA je přesný, jednoduchý a pohodlný způsob, jak sledovat aktuální stav i jeho vývoj.

Senzor měřící BIA na hodinkách Galaxy Watch4 nebo Galaxy Watch5 využívá čtyř elektrod – dvě z nich se nacházejí na zadní straně hodinek, dvě na bočních tlačítkách. Při měření je zapotřebí dotknout se obou bočních tlačítek, po cca 15 vteřinách senzor zaznamená a vyhodnotí údaje z 2400 zdrojů. Instruktážní video naleznete zde.

Tipy, jak optimalizovat přesnost měření:


 • Vždy tělesné složení měřte ve stejnou denní dobu
 • Měření nejlépe funguje na lačno
 • Měření nejlépe funguje po návštěvě toalety
 • Doporučuje se měřit mimo období menstruace
 • Doporučuje se měřit před aktivitami, které zvyšují tělesnou teplotu (cvičení, sprcha, sauna)
 • Před měřením je vhodné sundat kovové objekty, např. náhrdelník či další šperky