Pravidla soutěže o předplatné navigace Dynavix

Pravidla soutěže o předplatné navigace Dynavix

Podrobná pravidla k soutěži o předplatné navigace Dynavix

 1. Soutěž pořádá společnost 24net s. r. o., sídlem Slavíkova 1571/6, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČ 248 54 280, vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, spisová značka 20171 jako provozovatel serveru mobilenet.cz (dále jen jako "24net");
 2. Soutěž se koná od 14. 7. 2017 12:00 hod. do doby naplnění 10 nejrychlejších zájemců;
 3. Soutěže se mohou zúčastnit všichni občané České a Slovenské republiky a osoby s trvalým, přechodným nebo obvyklým bydlištěm na území České nebo Slovenské republiky;
 4. Do slosování o ceny budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří potvrdí účast v soutěži, vyplní kontaktní údaje a potvrdí souhlas se zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení a e-mail);
 5. Výherci budou určeni podle rychlosti přihlášení;
 6. Každá osoba se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Duplicitní a podvodné záznamy budou mazány;
 7. Z jedné IP adresy je možné se zaregistrovat maximálně jednou;
 8. Účastník soutěže tímto poskytuje společnosti 24net a serveru mobilenet.cz souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže na webu mobilenet.cz poskytl, zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb;
 9. Výhry v soutěži jsou následující:
  1. 1-10 cena – předplatné navigace Dynavix s prémiovými funkcemi
 10. O výhře v soutěži bude soutěžící informován e-mailem. Výhra mu bude zaslána do jednoho měsíce po ukončení soutěže na jím uvedenou e-mailovou adresu;
 11. V případě, že bude vylosován neplatný účastník, nebo mu nebude možné cenu doručit, proběhne opakované losování o danou cenu;
 12. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti 24net a tým serveru mobilenet.cz jakož i další osoby spolupracující se serverem mobilenet.cz;
 13. mobilenet.cz si vyhrazuje právo změnit pravidla, termín konání soutěže i ceny. Za výhry nelze obdržet finanční náhradu a nelze je vymáhat právní cestou.